Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WPiA UMCS

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WPiA UMCS w Lublinie niniejszym informuje, że dodatkowe terminy przyjmowania dokumentów w formie papierowej w sali nr 5 (parter) od kandydatów zakwalifikowanych na studia zostały wyznaczone w terminach:

  1. 23 września (czwartek) w godzinach 9.00-14.00,
  2. 30 września (czwartek) w godzinach 9.00-14.00.

Dokumenty będą przyjmowane na poszczególne kierunki do wyczerpania limitu miejsc.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego przyjmowanie kompletu dokumentów w formie papierowej w siedzibie Komisji odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WPiA UMCS ponadto informuje, że komplet dokumentów w formie papierowej można także doręczyć za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji
UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

z dopiskiem „Rekrutacja” oraz wskazaniem kierunku, trybu (stacjonarny / niestacjonarny) i stopnia studiów (studia jednolite magisterskie / studia I-go stopnia / studia II-go stopnia.

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2021