IMMATRYKULACJA KIERUNEK - ADMINISTRACJA I stopnia

IMMATRYKULACJA

OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKI:

 ADMINISTRACJA I 0 ODBĘDZIE SIĘ

2 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

O GODZINIE 1330 W AULI UNIWERSYTECKIEJ

W BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.

 

OSOBY IMMATRYKULOWANE SĄ PROSZONE O PRZYBYCIE DO AULI UNIWERSYTECKIEJ O GODZINIE 1230

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2017