IMMATRYKULACJA BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia

.

  IMMATRYKULACJA

OSÓB PRZYJĘTYCH NA I-WSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNEK

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I0

 ODBĘDZIE SIĘ

 1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU O GODZINIE 1200 W AULI UNIWERSYTECKIEJ W BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.

 

OSOBY IMMATRYKULOWANE  PROSZONE SĄ O PRZYBYCIE DO AULI UNIWERSYTECKIEJ O GODZINIE 1030

 

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2014