IMMATRYKULACJA 2019 KIERUNKÓW PRAWNO-ADMINISTRACYJNY I STOPNIA ORAZ PRAWNO-BIZNESOWY I STOPNIA

IMMATRYKULACJA

OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKI:

 PRAWNO-ADMINISTRACYJNY I0 ORAZ PRAWNO-BIZNESOWY I0 ODBĘDZIE SIĘ

1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

O GODZINIE 1200 W AULI UNIWERSYTECKIEJ

W BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.

 

OSOBY IMMATRYKULOWANE SĄ PROSZONE O PRZYBYCIE DO AULI UNIWERSYTECKIEJ O GODZINIE 1100

W STROJU UROCZYSTYM

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2019