I Ogólnopolski Konkurs Moot Court – Arbitraż Handlowy

.

I Ogólnopolski Konkurs Moot Court – Arbitraż Handlowy

I Ogólnopolski Konkurs Moot Court – Arbitraż Handlowy jest przedsięwzięciem organizowanym przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa skierowanym do studentów prawa z całej Polski.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • etapu pisemnego, w którym zadaniem Zespołu jest napisanie pisma procesowego powoda oraz pisma procesowego pozwanego;
  • etapu ustnego, w którym Zespół prezentuje swoje argumenty przed Panelem Sędziowskim.

W Konkursie mogą brać udział drużyny złożone z minimum trzech, a maksymalnie czterech osób.

Konkursowy kazus znajduje się pod adresem: http://mootcourt.elsa.warszawa.pl/kazus/

Aby być na bieżąco zapraszamy na fanpage : www.facebook.com/konkursMootCourtoraz stronę internetową  http://mootcourt.elsa.warszawa.pl/o-konkursie/

Zapisy prowadzimy do 31 listopada 2014 roku. http://mootcourt.elsa.warszawa.pl/zapisy/

Zapraszamy do udziału!

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2014