Dr Adam Szot w zepole opracowującym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

Miło nam poinformować, że zespół pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka, którego członkiem jest dr Adam Szot z Katedry Teorii i Filozofii Prawa UMCS, został wybrany do opracowania zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wyłonione w konkursie zespoły otrzymają granty w wysokości 300 tys. zł każdy. Wyróżnieni przez najbliższe miesiące będą opracowywać założenia do nowej ustawy. W ramach prac odbędą się również szerokie konsultacje społeczne proponowanych przez nich rozwiązań.

Szczegółowe informacje

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2016