Członkostwo Ukrainy w UE - konferencja

O perspektywach i wyzwaniach dotyczących członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej dyskutowano dzisiaj, 14 listopada, na Wydziale Filologicznym. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana została przez Centrum Europejskie UMCS, Wydział Prawa i Administracji UMCS oraz Uniwersyteckie Centrum Europejskie w Nancy w ramach partnerstwa z Miastem Lublin.

W uroczystym otwarciu wydarzenia wzięli udział: rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts, konsul Honorowy RP w Nancy Czesław Bartela, zastępca mera Nancy Antoine Le Solleuz, zastępca prezydenta Lublina dr Mariusz Banach, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Europejskiego w Nancy prof. Yves Petit, dyrektor Centrum Europejskiego dr hab. Sylwia Kucharuk, prof. uczelni, dziekan WPiA prof. Anna Przyborowska-Klimczak, a także liczni naukowcy z naszego Uniwersytetu oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

Konferencja miała na celu przybliżenie problematyki członkostwa Ukrainy w UE, tematu, który budzi czasem kontrowersje i – wbrew pozorom – nie jest dobrze znany. Intencją organizatorów była wymiana wiedzy i opinii między wykładowcami polskich, ukraińskich i francuskich uniwersytetów, specjalistów z prawa europejskiego i stosunków międzynarodowych oraz zainteresowanie szerszej publiczności, która mogła poznać zarówno perspektywy, jak i wyzwania, jakie stoją przed Ukrainą i Europą w najbliższych latach oraz zrozumieć skomplikowany proces integracji naszego wschodniego sąsiada z UE.

Tematyka wydarzenia wpisywała się w zakres działalności Centrum Europejskiego UMCS, które obchodziło w maju br. jubileusz 5-lecia istnienia. Jednostka została utworzona w ramach współpracy miast partnerskich Lublina i Nancy, aby stanowić pomost między wschodem, a zachodem i tym samym wspierać dążenia Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Działalność Centrum koncentruje się wokół tematyki integracji europejskiej zarówno w sferze naukowej, jak i dydaktycznej. Prowadzony wraz z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS i Uniwersyteckim Centrum Europejskim w Nancy kierunek Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej kształci młodzież w zakresie prawa unijnego oraz funkcjonowania instytucji europejskich. Kierunek ten realizowany jest w ramach podwójnego dyplomowania z Uniwersytetem Lotaryńskim.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    15 listopada 2023