Annales UMCS, sec. G (Ius) od 1 grudnia 2021 roku ponownie zostało umieszczone w wykazie czasopism ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Obecnie czasopismo ma przyznane 20 punktów i stale pracuje na wyższą lokatę. Redakcja zaprasza do publikowania na łamach Annales UMCS, sec. G (Ius), aby wspólnym wysiłkiem podnosić prestiż czasopisma wydawanego od 1954 roku.

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2021