25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i Europie Środkowej Lublin 29-31 maja 2014

Pięćdziesiąty szósty Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego.

Pięćdziesiąty szósty Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, organizowany w tym roku w Lublinie przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UMCS poświęcony jest 25-leciu transformacji ustrojowej w Polsce i w państwach Europy Środkowo – Wschodniej.


Strona zjazdu www.zjazdkpk.pl

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2014