XVI Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów, 24-30 października 2021 r.

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, wzorem lat ubiegłych, organizuje Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów. Warsztaty odbędą się w dniach 24-30 października 2021 r.

 
 
Warsztaty planowane są jako tygodniowe zajęcia szkoleniowe (wykłady i zadania doświadczalne) dla studentów fizyki III roku st.1 i I roku st. 2, zainteresowanych fizyką jądrową.


Tematami zajęć będą:

 • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
 • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
 • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
 • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
 • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Laboratorium z wykorzystaniem aparatury badawczej będącej na wyposażeniu ŚLCJ. Część ćwiczeń będzie wykonywana na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.

W Warsztatach może wziąć udział maksymalnie 20 studentów.
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów zapewnia bezpłatne zakwaterowanie.

Ośrodki lub Koła Naukowe prosimy przesyłanie list studentów zainteresowanych udziałem w warsztatach - 3-4 osoby z każdej uczelni.
!*Listy kandydatów powinna być LISTAMI RANKINGOWYMI ustalonymi
przez poszczególne Dziekanaty lub prowadzących zajęcia !*

Laboratorium dokona kwalifikacji uczestników, biorąc pod uwagę kolejność
nazwisk na przesłanych listach i ogólną liczbę zgłoszeń .

Listy zgłaszanych studentów proszę przesyłać do 15.10.2021 r. na adres:
samorajczyk@slcj.uw.edu.pl

Listy studentów powinny zawierać następujące informacje:

 •  imię i nazwisko,
 •  rok studiow,
 •  kierunek studiow,
 •  adres email,
  na który SKUTECZNIE będzie można przekazać zainteresowanym
  dalsze informacje dotyczące organizacji Warsztatów
  (i ew. nr telefonu).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://slcj.uw.edu.pl/pl/xvi-warsztaty/

Koorynator przedsięwzięcia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS:

Pan  dr hab. Michał Warda, prof. UMCS


Załącznik:

XVI Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów - pdf

 
Źródło:
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
  
 

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Lipczyńska
  Data dodania
  10 czerwca 2021