Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Michał Warda

dr hab. Michał Warda
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FIZYKI TEORETYCZNEJ
Telefon
81 537 6196
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 9.00 - 10.00
Wtorek 9.00 - 10.00


Pokój A 347, budynek A - Stara Fizyka


Zajęcia w semestrze letnim:  • Podstawy fizyki - ćwiczenia - fizyka 1 rok 1 stopnia

  • Laboratorium fizyczne - nauczanie matematyki i informatyki 3 rok 1 stopnia

  • Seminarium dyscyplinowe - Szkoła Doktorska - 4 rok

O sobie

Badania koncentrują się wokół teoretycznego opisu struktury i rozpadów ciężkich.

Szczególne zainteresowanie to:

  • rozszczepienia jąder;
  • rozkład mas fragmentów rozszczepienia;
  • jądra super-ciężkie;
  • radioaktywność klastrowa;
  • rozpady alfa ciężkich jąder;
  • egzotyczne kształty jąder;
  • skóra neutronowa.

 


Działalność naukowa

Lista publikacji w ostatnich 5 latach:


[1] A. Zdeb, A. Dobrowolski, M. Warda,
Fission dynamics of 252Cf
Phys. Rev. C 95, 054608 (2017), 7 pp.

[2] K. Pomorski, B. Nerlo-Pomorska, M. Warda, A. Zdeb, J. Bartel, C. Schmitt
On Decays of Atomic Nuclei by Emission of Clusters, Light Particles and Fission
Nuclear Theory 36, 170 (2017), 16 pp.

[3] M. Warda, A. Zdeb, L.M. Robledo
Cluster Radioactivity in Super Heavy Nuclei
Phys. Rev. C 98 041602(R) (2018), 5 pp.

[4] I. Tsekhanovich, A. N. Andreyev, K. Nishio, D. Denis-Petit, K. Hirose, H. Makii, Z. Matheson, K. Morimoto, K. Morita, W. Nazarewicz, R. Orlandi, J. Sadhukhan, T. Tanaka, M. Vermeulen, M. Warda
Observation of the competing fission modes in 178Pt
Phys. Lett. B 790 (2019) 583-588.

[5] Krzysztof Pomorski, Artur Dobrowolski, Rui Han, Bozena Nerlo-Pomorska, Michał Warda, Zhigang
Xiao, Yongjing Chen, Lilie Liu, and Jun-Long Tian
Mass yields of fission fragments of Pt to Ra isotopes
Physical Review C 101, 064602 (2020)

[6] Michael Bender, Remi Bernard, George Bertsch, Satoshi Chiba, Jacek Dobaczewski, Noel Dubray, Samuel Giuliani, Kouichi Hagino, Denis Lacroix, Zhipan Li, Piotr Magierski, Joachim Maruhn, Witold Nazarewicz, Junchen Pei, Sophie Peru, Nathalie Pillet, Jorgen Randrup, David Regnier, Paul-Gerhard Reinhard, Luis Robledo, Wouter Ryssens, Jhilam Sadhukhan, Guillaume Scamps, Nicolas Schunck, Cedric Simenel, Janusz Skalski, Ionel Stetcu, Paul Stevenson, Sait Umar, Marc Verriere, Dario Vretenar, Michał Warda, Sven Åberg
Future of Nuclear Fission Theory
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 47, 113002 (2020)

[7] Krzysztof Pomorski, José Marin Blanco, Pavel V. Kostryukov, Artur Dobrowolski, Bozena Nerlo-
Pomorska, Michał Warda, Zhigang Xiao, Yongjing Chen, Lile Liu, Jun-Long Tian, Xinyue Diao, Qianghua Wu
Fission fragment mass yields of Th to Rf even-even nuclei
Chinese Physics C 45, 054109 (2021)

[8] A. Zdeb, M. Warda, L.M. Robledo
Description of the multidimensional potential energy surface in fission of 252Cf and 258No
Physical Review C, 104, 014610 (2021)

[9] Pavel V. Kostryukov, Artur Dobrowolski, Bozena Nerlo-Pomorska, Michał Warda, Zhigang Xiao, Yongjing Chen, Lile Liu, Jun-Long Tian, Krzysztof Pomorski
Potential energy surfaces and fission fragment mass yields of even-even superheavy nuclei
Chinese Physics C 45, 124108 (2021)

[10] R. Han, M. Warda, A. Zdeb, L.M. Robledo
Scission configuration in the self-consistent calculations with neck constraint
Physical Review C 104, 064602 (2021)

[11] K. Pomorski, A. Dobrowolski, B. Nerlo-Pomorska, M. Warda, J. Bartel, Z.G. Xiao, Y.J. Chen, L.L.
Liu, J-L. Tian, X.Y. Diao
On the Stability of Superheavy Nuclei
The European Physical Journal A 58, 77 (2022)