Trwa zimowa rekrutacja na studia

Fizyka - studia doktoranckie

Obecnie prowadzimy nabór na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki. Internetowa rejestracja kandydatów na ten kierunek będzie otwarta do 6 lutego br.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Osoby, które ukończyły studia na kierunku innym niż fizyka, będą zobowiązane do uzupełnienia wykształcenia z zakresu studiów fizycznych.

Fizyka - zasady kwalifikacji oraz opis kierunku

Studia podyplomowe

Trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. Jest to świetna okazja do uzupełnienia dotychczas zdobytej wiedzy oraz podniesienia swoich kwalifikacji.

Analiza danych

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2017