Ankieta Oceny Zajęć - semestr zimowy 2021/2022

Trwa kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 31 stycznia do 20 lutego mogą Państwo oceniać jakość zajęć dydaktycznych, oferowanych przez UMCS w semestrze zimowym, za pośrednictwem kwestionariusza z sześciostopniową skalą odpowiedzi. Ankieta została dostosowana do formuły kończącego się semestru – realizacji zajęć w trybie stacjonarnym, hybrydowym oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ankieta została Państwu udostępniona za pośrednictwem portalu USOSweb oraz aplikacji Mobilny USOS UMCS.

Aby ocenić zajęcia, należy:

 1. zalogować się na swoje konto na stronie usosweb.umcs.pl;
 2. kliknąć w baner informujący o trwającej ankiecie lub;
 3. przejść do zakładki: Dla studentów;
 4. kliknąć w link: Ankiety;
 5. wybrać zajęcia, które chcą Państwo ocenić i pozostawić swoją opinię.

Ankieta składa się z 10 pytań, wypełnianych osobno dla każdego przedmiotu, realizowanego w danym semestrze. Zawiera pytania dotyczące Państwa opinii na temat zajęć oraz sposobu ich prowadzenia. Znajduje się również miejsce na komentarz lub dowolne uwagi dotyczące mocnych i słabych stron ocenianych zajęć lub sposobu ich prowadzenia.

Ankieta Oceny Zajęć pełni funkcję informacji zwrotnej - jej wyniki będą dostępne dla Władz Uniwersytetu, Wydziałów oraz poszczególnych nauczycieli akademickich. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Zachęcamy również do sprawdzenia naszej jest wizualizacji liczby wypełnionych ankiet, przygotowanej przez Centrum Analiz i Rozwoju. Dane przedstawione są w podziale na Wydziały i aktualizują się automatycznie co 6 godzin.

Stopień wypełnienia ankiet w poszczególnych wydziałach UMCS

Wypełnienie jednego kwestionariusza zajmuje jedynie kilka minut i mogą to Państwo zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu Studiów.

Dzięki Państwa opinii nasz Uniwersytet może stale zmieniać się na lepsze!

W przypadku wystąpienia błędów w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo nie uczestniczyliście lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których brali Państwo udział) należy zgłosić je w dziekanacie. W przypadku innych problemów związanych z ankietą prosimy kontaktować się z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

  Aktualności

  Data dodania
  3 lutego 2022