Ankieta Oceny Zajęć - sem. letni 2021/2022

Szanowni Państwo,

trwa kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 14 czerwca do 17 lipca 2022 r. mogą Państwo oceniać jakość zajęć dydaktycznych, oferowanych przez UMCS w semestrze letnim, za pośrednictwem kwestionariusza z sześciostopniową skalą odpowiedzi.

Podobnie jak w semestrze zimowym ankieta została dostosowana do formuły kończącego się semestru – realizacji zajęć w trybie stacjonarnym, hybrydowym oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ankieta została Państwu udostępniona za pośrednictwem portalu USOSweb oraz aplikacji Mobilny USOS UMCS.

Aby ocenić zajęcia, należy:

 1. zalogować się na swoje konto na stronie usosweb.umcs.pl;
 2. kliknąć w baner informujący o trwającej ankiecie
 3. lub przejść do zakładki "Dla studentów";
 4. kliknąć w link "Ankiety";
 5. wybrać zajęcia, które chcą Państwo ocenić i pozostawić swoją opinię.

Ankieta składa się z 10 pytań, wypełnianych osobno dla każdego przedmiotu, realizowanego w danym semestrze. Zawiera pytania dotyczące Państwa opinii na temat zajęć oraz sposobu ich prowadzenia. Dodatkowo znajduje się miejsce na komentarz lub dowolne uwagi dotyczące mocnych i słabych stron ocenianych zajęć lub sposobu ich prowadzenia.

Ankieta Oceny Zajęć pełni funkcję informacji zwrotnej - jej wyniki będą dostępne dla Władz Uniwersytetu, Wydziałów oraz poszczególnych nauczycieli akademickich. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Wypełnienie jednego kwestionariusza zajmuje jedynie kilka minut i mogą to Państwo zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu Studiów.

Dzięki Państwa opinii nasz Uniwersytet może stale zmieniać się na lepsze!

W przypadku wystąpienia błędów w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo nie uczestniczyliście lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których brali Państwo udział) należy zgłosić je w dziekanacie. W przypadku innych problemów związanych z ankietą prosimy kontaktować się z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia.

  Aktualności

  Data dodania
  20 czerwca 2022