24.03.2023 r. “Młodzi Odkrywcy” na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki!

24 marca na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyła się kolejna edycja “Młodych Odkrywców”. Wzięło w niej udział ponad 900 przedszkolaków i uczniów w wieku od 4 do 10 lat. Przyjechali nie tylko z Lublina, ale również okolicznych miejscowości. Na Wydziale pojawili się podopieczni m.in. z Zespołu Placówek Oświatowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Trawnikach, Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Sobianowicach, Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie, Przedszkola nr 28 w Lublinie, Przedszkola nr 75 w Lublinie oraz wielu innych szkół oraz przedszkoli.

Pokazy poprowadzili dr Marek Gorgol, dr hab. Zbigniew Surowiec oraz inż. Wojciech Kowalski, zaś nad prawidłowym i merytorycznym przebiegiem warsztatów czuwały dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS, dr Agnieszka Stępniak-Dybala i dr Monika Zubik-Duda. 

W tegorocznej edycji “Młodych Odkrywców” organizatorzy skupili się na upowszechnianiu wśród najmłodszych wiedzy o polskich środkach płatniczych. Dzięki temu młodzi uczestnicy mogli poznać monety i banknoty, dowiedzieli się jak wyglądają zabezpieczenia pieniędzy i nauczyli sięrozpoznawać autentyczne banknoty metodą - DOTKNIJ, POPATRZ, PRZECHYL, SPRAWDŹ. 

Dzieci miały okazję poznać wpływ rewolucji technologicznej na finanse. Rozwinęły umiejętności matematyczne i dowiedziałysię jak wyglądają podstawy gospodarki... i gospodarności! 

W ramach kreatywnych i bez wątpienia praktycznych zajęć, został też przygotowany wyjątkowy pokaz “Oczami wyobraźni”. W jego trakcie młodzi uczniowie mogli dowiedziećsię czegoś nowego w zakresie nauk przyrodniczych oraz ekonomicznych. Zajęcia te zostały wzbogacone o fascynującą opowieść o wynalazcach i oszustach.  

Akcja “Młodzi Odkrywcy” została rozszerzona o niezwykle interesujący warsztat doświadczalny “Mikroświat z portfela”. Nauka poprzez zabawę nabrała zupełnie nowego, praktycznego znaczenia, gdyż młodzi adepci nauki poznawali nowoczesne narzędzia badawcze i za ich pomocą ćwiczyli spostrzegawczość oraz ciekawość poznawczą poprzez badanie konkretnych przedmiotów np. pod mikroskopami.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż pracownicy Instytutu Fizyki przeprowadzili w tym roku bardzo skuteczną kampanię promującą “Młodych Odkrywców”. Chęć udziału zgłosiły bowiem nie tylko szkoły oraz przedszkola z województwa lubelskiego, ale też z województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.  

Pokazy i warsztaty zostały zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie LuTEN, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski PTF w ramach realizacji projektu „Pieniądz pod lupą Młodego Odkrywcy”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2023