„Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych" - ankieta

Zakład Promocji Zdrowia i e‑Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, realizuje badanie pt. „Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych".

 Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym badaniu dotyczącym pandemii COVID-19. Badanie zatytułowane „Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych” ma na celu określenie jakie są poglądy, postawy i zachowania studentów studiów dziennych w Polsce w odniesieniu do zagrożenia związanego z COVID-19.

Udział w badaniu polega na jednokrotnym wypełnieniu kwestionariusza ankiety; badanie jest anonimowe i nie wymaga podania danych identyfikujących respondenta. Na badanie wyraziła zgodę Komisja Bioetyczna UJ (opinia nr 1072.6120.99.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.).

Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod odnośnikami:

https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/724128/newtest/Y/lang/pl

https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/724128/lang-pl

Sondaż jest adresowany do studentów studiów dziennych oraz do uczestników studiów doktoranckich.

Czas na wypełnienie ankiety: ok. 10-15 minut.

Łączę wyrazy szacunku,

Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia  

Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJCM

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    10 maja 2021