Stypendium im. Leopolda Ungera

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stefana Bratkowskiego, dziennikarza, publicystę, prawnika, wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członka Kapituły Stypendium mi. Leopolda Ungera.
Niech spoczywa w pokoju!


IX edycja Stypendium im. Leopolda Ungera

Stypendium przeznaczone jest dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia

Do zdobycia:

  • stypendium w  formie nagrody pieniężnej  w wysokości 5 tys. złotych za utwór publicystyczny spełniający  kryteria dziennikarstwa poważnego (dotyczy prac opublikowanych w ostatnim roku kalendarzowym, jak również ukończonych, ale wcześniej  niepublikowanych)
  • stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie

Kryteria oceny:

  • opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne
  • praca na rzecz mediów studenckich
  • współpraca z mediami internetowymi
  • udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich

Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, który został uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku trwa nabór wniosków w IX edycji Stypendium. 
Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem i zasadami aplikowania o Stypendium.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy podany w stopce.


Kontakt:
dr Justyna Maguś
Sekretarz Kapituły Stypendium
tel. (81) 537 60 10
e-mail: stypendium.unger@umcs.lublin.pl

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 LublinPatronat medialny

 

       

 

       

Partner