Skład Senatu UMCS w kadencji 2016-2020

Skład Senatu UMCS w Kadencji 2016-2020


Rektorzy:
1.    prof. dr hab. Stanisław Michałowski
2.    dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw.
3.    prof. dr hab. Urszula Bobryk
4.    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
5.    dr hab. Alina Orłowska prof. nadzw.

Dziekani:
1.    prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
2.    dr hab. Sławomir Terpiłowski prof. nadzw.
3.    dr hab. Stefan Korczak prof. nadzw.
4.    dr hab. Anna Deryło – Marczewska  prof. nadzw.
5.    prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
6.    dr hab. Robert Litwiński prof. nadzw.
7.    dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw.
8.    prof. dr hab. Janusz Kirenko
9.    dr hab. Andrzej Ostrowski
10.    prof. dr hab. Iwona Hofman
11.    dr hab. Krzysztof Szymanowicz prof. nadzw.
12.    dr hab. Grzegorz Smyk prof. nadzw.

Samodzielni:
1.    prof. dr hab. Janusz Szczodrak
2.    prof. dr hab. Ryszard Dębicki
3.    dr hab. Przemysław Matuła prof. nadzw.
4.    prof. dr hab. Władysław Janusz
5.    prof. dr hab. Andrzej Kidyba
6.    prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
7.    prof. dr hab. Jerzy Węcławski
8.    dr hab. Anna Kanios prof. nadzw.
9.    dr hab. Włodzimierz Piątkowski prof. nadzw.
10.    prof. dr hab. Marek Pietraś
11.    dr hab. szt. Marzena Bernatowicz prof. nadzw.
12.    dr hab. Dorota Kołodyńska prof. nadzw.

Młodsi:
1.    dr Anna Matuszewska
2.    dr Mirosław Krukowski
3.    dr Beata Rodzik
4.    dr Agata Bartyzel
5.    dr Jakub Kosowski
6.    dr Monika Napora
7.    dr Joanna Świderska
8.    dr Joanna Wierzejska
9.    dr Monika Baczewska-Ciupak
10.    dr Katarzyna Radzik-Maruszak
11.    dr Danuta Kuciak
12.    doc. dr Wiesław Tekely
13.    mgr Bożena Głos

Pozostali:

1.    Anna Bukowska
2.    Jacek Kot
3.    Urszula Zielińska

Studenci, doktoranci:

Aleksandra Surma         

1. Olga Szczygielska            

2. Dominika Zdolska

3. Adam Sarzyński              

4. Kleopatra Kharouf         

6. Agnieszka Kotek                                            

7. Natalia Ołówko                                              

8. Paulina Gregorczyk                                       

9. Karol Przydatek  

10. Magdalena Mandzińska   

11. Mateusz Kowalewski  

12. mgr inż. Anna Taraba  

    Autor
    Anna Adamczyk