Instytut Matematyki UMCS

W Instytucie Matematyki UMCS prowadzone są: 

- studia stacjonarne I stopnia na kierunku Matematyka w specjalnościach:

Wybór specjalności następuje w czasie rekrutacji na studia i po pierwszym roku można ją ewentualnie zmienić.


- studia stacjonarne I stopnia na kierunku Matematyka w finansach (kierunek uruchomiony od roku akademickiego 2017/2018) w specjalnościach: 


- studia stacjonarne I stopnia na kierunku Matematyka i finanse (kierunek uruchomiony w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014)

Kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.


- studia stacjonarne I stopnia na kierunku Matematyka i finanse (kierunek uruchomiony od roku akademickiego 2014/2015) w specjalnościach: 

  • rachunkowość i podatki
  • instytucje i instrumenty rynku finansowego

Kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.

Od roku akademickiego 2017/2018 nabór na ten kierunek nie będzie prowadzony. Kierunek ten zostanie zastąpiony kierunkiem MATEMATYKA w FINANSACH.


 ARCHIWUM:

- studia stacjonarne I stopnia na kierunku Matematyka w specjalnościach:

- studia niestacjonarne  I stopnia na kierunku Matematyka w specjalnościach: