Drzwi Otwarte na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, fot. Bartosz Proll

07.04.2022