Zmarł śp. prof. dr hab. Dariusz Mączka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dniu 30 stycznia 2023 r. w wieku 89 lat zmarł

śp. prof. dr hab. Dariusz Mączka. 

Urodzony 10 listopada 1933 r. w Markuszowie, Dariusz Mączka ukończył studia fizyczne w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i następnie był pracownikiem tej uczelni w latach 1960–2004. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w 1969 r., a stopień doktora habilitowanego w 1983 r. 

Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. W latach 1984–87 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki. Był twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Fizyki Jonów i Implantacji. 

Prof. dr hab. Dariusz Mączka był fizykiem doświadczalnym. Zainteresowania naukowe Profesora dotyczyły elektromagnetycznej separacji izotopów oraz implantacji jonowej, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji źródeł jonów. Był współtwórcąpierwszego w Polsce elektromagnetycznego separatora izotopów oraz współautorem monografii oraz wielu publikacji naukowych. Przez lata prowadził badania wraz z naukowcami z Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, Politechniki Lubelskiej oraz ZIBJ w Dubnej. Profesor Dariusz Mączka był długoletnim przewodniczącym poświęconej implantacji jonowej międzynarodowej konferencji ION w Kazimierzu Dolnym. 

Profesor Dariusz Mączka pozostanie w naszej pamięci jako organizator badań, człowiek o dużej wiedzy, obdarzony nietuzinkowym poczuciem humoru. Służył swoim doświadczeniem i pomocą współpracownikom.  

Pokój Jego Duszy. 

Kolegium Dziekańskie, Pracownicy i Społeczność Akademicka.


Msza święta zostanie odprawiona w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie w dniu 6 lutego (poniedziałek) o godz. 13:00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2023