Zmarł śp. prof. dr hab. Adam Sobiczewski

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI i INFORMATYKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIEz głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 20 października 2017 r. zmarł śp. prof. dr hab. Adam Sobiczewski (Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2017