Zmarł śp. mgr Krzysztof Kiszczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2021 r. zmarł

śp.

mgr Krzysztof Kiszczak,

emerytowany pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

          Krzysztof Kiszczak urodził się 8 czerwca 1951 r. w Krasnymstawie. Studia na kierunku fizyka na  Wydziale  Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ukończył w 1975 r.  Z Uniwersytetem związany był zawodowo przez całe życie.    

Jako zapalony demonstrator stał się jednym z filarów corocznych „Pokazów  z Fizyki”, niezwykłego przedsięwzięcia dydaktycznego dla uczniów szkól średnich Lubelszczyzny i sąsiednich województw.

W uznaniu zasług mgr Krzysztof Kiszczak został w 2010 r odznaczony przez Prezydenta RP.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka.     

         Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Dyrekcja Instytutu Fizyki

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    6 kwietnia 2021