Zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym

Wykaz przedmiotów, z których przeprowadza się zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym w zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022.

Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, forma zaliczenia końcowego lub egzaminu może ulec zmianie, proszę pozostawać w kontakcie z nauczycielem akademickim prowadzącym zajecia.

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2022