Zajęcia dodatkowe dla studentów II roku kierunku Matematyka i Finanse (semestr letni, rok akademicki 2013/2014)

Zajęcia dodatkowe na kierunku Matematyka i Finanse (semestr letni, rok akademicki 2013/2014): (1) Pakiety statystyczne i ekonometryczne, (2) Programowanie obiektowe.

Szanowni Państwo Studenci II roku kierunki Matematyka i Finanse,

w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCSprojektu Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” w ramach Poddziałania 4.1.2  „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 będą realizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1.    Pakiety statystyczne i ekonometryczne

2.    Programowanie obiektowe

stopka2.jpg

    Aktualności

    Data dodania
    29 stycznia 2014