Wykłady Profesora Jerzego Dudka z Uniwersytetu w Strasbourgu

W dniach od 24 marca do 4 kwietnia 2014 r. będzie gościł na naszym Wydziale honorowy profesor UMCS - Jerzy Dudek z Uniwersytetu w Strasbourgu, który, w ramach programu Erasmus, przygotował cykl wykładów dla doktorantów z naszego Wydziału.

W dniach od 24 marca do 4 kwietnia 2014 r. będzie gościł na naszym Wydziale honorowy profesor UMCS - Jerzy Dudek z Uniwersytetu w Strasbourgu. Prof. Dudek, w ramach programu Erasmus, przygotował cykl wykładów dla doktorantów z naszego Wydziału. Wykłady te mogą być też przydatne dla doktorantów z Wydziału Chemii, jak i studentów ostatnich lat studiów magisterskich obu wydziałów. Pierwsze dwa wykłady prof. Jerzego Dudka mogą też być potraktowane/nagłośnione, jako oferta otwartych wykładów ogólnouniwersyteckich.
Wykłady prof. Dudka będą odbywały się codziennie w nowej sali seminaryjnej Katedry Fizyki Teoretycznej - p. 341 (III p., budynek Starej Fizyki Instytutu Fizyki UMCS). Godziny wykładów zostaną podane w późniejszym terminie.

Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski

Tematyka wykładów i sylwetka prof. Jerzego Dudka

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2014