Wydanie specjalne „Wiadomości Uniwersyteckich”

Zachęcamy do lektury specjalnego wydania „Wiadomości Uniwersyteckich”, które jest podsumowaniem funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2012–2020. Numer otwiera rozmowa z Rektorem prof. dr. hab. Stanisławem Michałowskim, zaś w kolejnych działach można się zapoznać z różnymi aspektami działalności Uczelni w ciągu ostatnich 8 lat. Przedstawione zostały kluczowe obszary związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu: finanse oraz inwestycje, badania naukowe i współpraca z otoczeniem gospodarczym, kształcenie, kultura i sport oraz budowanie wspólnoty i kreowanie wizerunku Uczelni.


 ZAŁĄCZNIK:

Wiadomości Uniwersyteckie - numer specjalny (pdf)

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    1 lipca 2020