Warsztaty KPK PB UE: Jak napisać dobry wniosek i odnieść sukces w Programie H2020?

Biuro Współpracy Międzynarodowej wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE zapraszają do uczestnictwa w warsztatach z pisania wniosków do I i II Fazy Instrumentu MŚP.

Instrument MŚP został uruchomiony w ramach „Horyzontu 2020”, aby wspomóc innowacyjne MŚP w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. Instrument MŚP składa się z 3 faz. Warsztaty dotyczyć będą Fazy 1 – Studium Wykonalności oraz Fazy 2 – Realizacji.

Podstawowym celem Fazy I jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Natomiast zadaniem Fazy II jest przygotowanie rozwiązania/produktu/usługi do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2017 w godzinach 9:30-15:30 w Budynku Office Center IMM w sali AB.

Warsztaty będą składać się z trzech części. Pierwsza część wydarzenia przeprowadzona zostanie w formie praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry wniosek. W drugiej części przedstawione zostaną aspekty finansowo-prawne istotne przy przygotowywaniu wniosku. Ostatnia część spotkania dotyczyć będzie sekretów biznesplanu i modeli biznesowych.

Warsztaty poprowadzą Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na stronie KPK.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2017