VIII edycja konkursu Diamentowy Grant

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych z Biura ds. Badań Naukowych informuje o trwającym do 31.01.2019 r. naborze na projekty badawcze w ramach VIII edycji Programu "Diamentowy Grant"

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

W ramach programu wsparciem mogą zostać objęci wybitnie uzdolnieni:

 • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Osoby, o których mowa powyżej muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
 • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
 • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

Więcej informacji na temat samego programu "Diamentowy Grant" znajdą Państwo w odnośnikach:

O programie "Diamentowy Grant"

"Diamentowy Grant"

Przypominamy również o trwającym naborze wniosków w konkursach NCN: OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14 do 17.12.2018 r. oraz MINIATURA 2 do 31.12.2018 r. Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Naszego zespołu:

 • mgr Paweł Mazurek, mgr Monika Kwiecień: pokój 1302, tel. 81 537 51 16
 • mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Dorota Samociuk, mgr Anna Kochalska-Wasak: pokój 1303, tel. 81 537 51 22

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  4 grudnia 2018