VII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” - 10-12.06.2014 r.

Pragniemy Państwa zaprosić na kolejne VII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2014 roku na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.

Szanowni Państwo,
Pragniemy Państwa zaprosić na kolejne VII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2014 roku na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.
9 czerwca 2014 r. odbędzie się również ogólnopolska konferencja „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” dedykowana studentom i doktorantom na którą gorąco zapraszamy młodych adeptów nauki. Sympozjum stanowić będzie okazję do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań analitycznych prowadzonych w Państwa macierzystych placówkach. 

Obszarami zainteresowania konferencji będą tematy związane z zastosowaniem metod spektroskopowych w dziedzinach:

 • Nauki chemiczne
 • Chemia koordynacyjna
 • Chemia supramolekularna
 • Nanomateriały
 • Światłowody
 • Fizyka
 • Ochrona środowiska
 • Medycyna, farmacja i biochemia
 • Środki bioaktywne i chemia kosmetyczna
 • Adsorpcja i kataliza
 • Przemysł chemiczny
 • Ceramika
 • Chemia rolna
 • Chemia kryminalistyczna
 • Gleboznawstwo
 • Mineralogia
 • Geologia
 • Analityka sądowa

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki


Strona Sympozjum

Program Sympozjum

 

  Aktualności

  Data dodania
  9 czerwca 2014