Uniwersytet Młodego odkrywcy - sukces naszego Wydziału

Szanowni Państwo,

UMCS otrzymał dofinansowanie na realizację 5 projektów w ramach konkurs „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków z UE. Łączna wartość projektów to blisko 2 mln PLN.

Uczelnia we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji zrealizuje cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla ponad 3.500 dzieci i młodzieży wieku od 6 do 16 lat z terenu województwa lubelskiego. Celem zajęć jest rozwijanie u ich uczestników kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills. Są to między innymi: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Tym samym Uczelnia po raz kolejny będzie realizować zadania z tzw. III misji wpisujące się w szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Komisja Oceny Projektów NCBIR rozpatrzyła i oceniła 204 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego 155 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, w tym 5 złożonych przez Uniwersytet.

Miło nam poinformować, że wśród tych pięciu projektów, finansowanie otrzymał projekt zgłoszony przez nasz Wydział pt. "Akademia kreatywnego rozwoju". Opiekunem merytorycznym projektu jest dr hab. Bożena Zgardzińska (ZMJ IF UMCS).

Wartość projektu: 499 tys. 073 zł

Planowana liczba uczestników: 1000 osób

Okres realizacji: 1.08.2018 r. - 31.12.2019 r.

Partner/współpraca: SzP nr 38 w Lublinie

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosku i realizację projektu!!! 

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 lipca 2018