Unia bliżej obywateli – nowy konkurs KE

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału konkursie Komisji Europejskiej, który ma zachęcić do upowszechniania wiedzy o Europie.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych. Uczestnicy (lub liderzy zespołów) muszą legitymować się co najmniej tytułem magistra oraz - w momencie składania wniosku – muszą być związani z ośrodkiem akademickim/instytutem badawczym, organizacją, NGO, przedsiębiorstwem lub innego rodzaju podmiotem prawnym mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.
Uczestnikami mogą być naukowcy/badacze, artyści, pisarze, dziennikarze i inne podmioty, które potrafią ciekawie opowiedzieć o tym, co oznacza dla nich Europa dzisiaj i jaka ma być jutro. Dlaczego Europejczycy powinni „zakochać się w Europie” pomimo jej niedoskonałości?

Termin rejestracji uczestnictwa upływa 16 sierpnia 2017 r. Termin składania pełnych wniosków - do 2 października 2017 r. Pełne wnioski będą mogły złożyć wyłącznie osoby/podmioty zarejestrowane do 16 sierpnia. Wnioski zostaną ocenione w październiku 2017 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 r.

W konkursie można zgłaszać m.in. publikacje, utwory audiowizualne, gazety, filmy fabularne, filmy dokumentalne, wystawy/wydarzenia, seriale telewizyjne, programy radiowe, produkcje o walorach edukacyjnych itp.
Nagroda będzie przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w komunikowaniu o wartościach bliskich założycielom UE, o historii wspólnoty, działaniach i najważniejszych korzyściach dla obywateli. Chodzi również o zwiększenie poczucia współodpowiedzialności za projekt europejski i budowanie zaufania do UE, która jest szansą na lepszą przyszłość.

Wysokość nagród: sześć pierwszych nagród po 50 000 €, sześć drugich nagród po 30 000 €, dziesięć trzecich nagród po 17 000 €.

Szczegółowe zasady konkursu


Zespół ds Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    17 lipca 2017