Synchrotron SOLARIS - nabór wniosków o dostęp do stanowisk pomiarowych

Szanowni Państwo, 

informujemy, że 9 kwietnia br. otwarty zostanie nabór wniosków o bezpłatny dostęp do stanowisk pomiarowych polskiego synchrotronu. Synchrotron SOLARIS to najnowocześniejsze w kraju urządzenie umożliwiające prowadzenie badań różnego rodzaju materiałów. Unikalne właściwości promieniowania synchrotronowego sprawiają, że wiele pomiarów można przeprowadzić wyłącznie przy jego wykorzystaniu. Pozwala ono również zdobyć w krótszym czasie więcej lepszych jakościowo informacji niż przy użyciu tradycyjnych źródeł światła. Synchrotrony działają we wszystkich wysokorozwiniętych państwach. W Europie Środkowej synchrotron SOLARIS jest pierwszym i jedynym tego typu urządzeniem. 

W obecnym naborze Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oferuje dostęp do trzech stanowisk pomiarowych: PEEM (mikroskopia fotoelektronów), XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego) oraz UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów). Stanowiska te umożliwiają m.in. badania półprzewodników, nadprzewodników, izolatorów topologicznych, ogniw słonecznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych i katalizatorów. Wśród zainteresowanych prowadzeniem badań synchrotronowych mogą być naukowcy z takich dziedzin nauki jak fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, geologia, elektronika, nanotechnologia. 

Eksperymenty będą odbywały się w okresie od 1 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 roku. 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.synchrotron.pl.  

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości, jakie stwarza polski synchrotron. 


Broszura informacyjna o SOLARIS

Plakat

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2018