Sympozjum poświęcone pamięci prof. Stanisława Szpikowskiego

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Fizyki UMCS, Katedra Fizyki Teoretycznej oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują 26 marca 2015 r. (czwartek) sympozjum poświęcone pamięci prof. Stanisława Szpikowskiego.

Sympozjum odbędzie się w Auli Instytutu Fizyki UMCS, Lublin, ul. Radziszewskiego 10, I piętro.

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2015