Sukces pracowników Wydziału MFiI w konkursie OPUS NCN

Miło nam poinformować o sukcesie pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w ramach konkursu Opus 19 Narodowego Centrum Nauki.

W ramach 19. edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS  wśród laureatów znaleźli się:

 • dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS z Instytutu Fizyki – projekt pt.: „Sterowanie magnetyzmem dwuwymiarowych heterostruktur zawierających antymonen” na kwotę 1 539 360,00 zł;
 • prof. dr hab. Krzysztof Murawski z Instytutu Fizyki – projekt pt.: „Związane z granulacją ogrzewanie atmosfery Słońca i powstawanie wiatru słonecznego” na kwotę 770 400,00 zł;

Laureatom serdecznie gratulujemy!


OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o dofinansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo, tegoroczna formuła konkursu została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Tegoroczna edycja konkursu OPUS cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, w wyniku którego do NCN wpłynęły aż 2424 wnioski na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej finansowanie w łącznej wysokości prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom.


 

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Lipczyńska
  Data dodania
  23 listopada 2020