Sukces dra Sławomira Prucnala

Naukowcom z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej udało się otrzymać nanodruty krzemowe z wbudowanymi segmentami arsenku indu o wysokiej jakości krystalicznej.

Naukowcom z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej udało się otrzymać nanodruty krzemowe z wbudowanymi segmentami arsenku indu o wysokiej jakości krystalicznej. Zastosowano sekwencyjną implantację jonów - technikę rozwijaną w Instytucie Fizyki UMCS. Wiodącą rolę w tych pracach odgrywa pracownik Instytutu dr Sławomir Prucnal, prowadzący obecnie badania w Niemczech. Nowa metoda otrzymywania hybrydowych nanostruktur półprzewodnikowych może w przyszłości przyczynić się do rozwoju szybkich, wielofunkcjonalnych urządzeń nano-optoelektronicznych. Publikacja związana z tymi badaniami została przyjęta do druku w czasopiśmie „Nano Research”.

Gratulujemy!!!


Publikacja w Nano Research


Więcej informacji

A Crystal Wedding in the Nanocosmos

Hybrid nanowires feature implanted InAs crystals into Si

Впервые изготовлены гибридные нанопровода с кристаллами арсенида индия

RESEARCHERS SUCCESSFULLY EMBED NEARLY PERFECT SEMICONDUCTOR CRYSTALS INTO A SILICON NANOWIRE

Hybrid Nanowires And A Crystal Wedding In The Nanocosmos

A crystal wedding in the nanocosmos may lead to fast multi-functional processing units on single chip

InAs crystal embedded into silicon nanowire

A crystal wedding in the nanocosmos

    Aktualności

    Data dodania
    30 lipca 2014