Sukces dr. Andrzeja Bobyka

Z dumą informujemy, że dr Andrzej Bobyk został powołany w skład Rady Koordynatorów Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów pt. "Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa – Cyfrowa modernizacja Polski"!

Z kolei Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stał się partnerem tego konkursu, który organizowany jest przez Forum Teleinformatyki.

Sesja „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” (w programie Forum Teleinformatyki od 2009 roku), ciesząca się dużym zainteresowaniem również wśród innych uczestników Forum, na stałe zagościła w agendzie konferencji.

Włączenie młodych przedstawicieli świata nauki do uczestnictwa w całym Forum Teleinformatyki ma na celu:

  • zapoznanie młodych specjalistów z istotnymi i realnymi problemami informatyzacji państwa omawianymi przez najwyższej klasy specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i naukowym;
  • stworzenie wspólnej platformy wymiany poglądów na problemy informatyzacji państwa środowisk zawodowych i naukowych;
  • pobudzenie aktywności publikacyjnej młodych specjalistów i otwartości na nowe środowiska.

Podstawowym celem sesji Forum Młodych Mistrzów jest promocja stosowania narzędzi i metod z zakresu nauk ekonomicznych do oceny efektywności oraz modelowania kosztów rozwiązań innowacyjnych w dziedzinie cyfrowej modernizacji infrastruktury informacyjnej państwa.

Finał konkursu odbędzie się 19 wześnia 2024 r., tradycyjnie w Miedzeszynie podczas forum. Zgodnie z harmonogramem prace konkursowe można składać do 26 lipca, a lista prac nominowanych do udziału w finale będzie podana 31 sierpnia.

    Aktualności

    Data dodania
    2 kwietnia 2024