Stypendium w projekcie OPUS-19 na Wydziale MFiI

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant

Wymagania:

Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem Szkoły Doktorskiej i ma ukończone studia magisterskie lub równoważne na kierunku fizyka.

Ponadto wymagane są:

 • praktyczna znajomość wykonywania następujących technik badawczych:

-         symulacji numerycznych atmosfery Słońca

-         analizy i wizualizacji danych numerycznych

 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednej recenzowanej publikacji
 • znajomość problematyki badań w zakresie fizyki Słońca
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • silna motywacja do pracy i zaangażowanie w realizację projektu
 • umiejętność samodzielnej pracy naukowej oraz w zespole badawczym

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu pt.:  „Związane z granulacją ogrzewanie atmosfery Słońca i powstawanie wiatru słonecznego

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:

 1. wykonywanie symulacji numerycznych atmosfery Słońca przy pomocy programu JOANNA
 2. analiza i wizualizacja danych numerycznych otrzymanych w wyniku symulacji numerycznych
 3. edycja artykułów naukowych niezbędnych do napisania rozprawy doktorskiej

Typ konkursu NCN: OPUS 19 - ST
Termin składania ofert: do 2021-02-01, 14:00
Forma składania ofert:  e-mail: krzysztof.murawski@poczta.umcs.lublin.pl (dokumenty w formie pdf)

Warunki zatrudnienia:

 • miejsce realizacji zadań: Katedra Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki UMCS w Lublinie
 • Stypendium w wysokości 3 000  PLN brutto/miesiąc,
 • maksymalny okres wypłacania stypendium: 46 miesięcy.
 • planowane rozpoczęcie:  marzec 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

-         list motywacyjny (do 2 stron)

-         życiorys zawierający informacje dotyczące osiągnięć naukowych kandydata (uwzględniające ewentualny udział w projektach badawczych, autorstwo i współautorstwo publikacji, nagrody, stypendia, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą)

-         kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub dokumentu urzędowego potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra

-         zaświadczenie potwierdzające rekrutację do szkoły doktorskiej

-         opinia opiekuna naukowego.

CV powinno zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz. U. 2018, Poz. 1000)”

Dalsze informacje można uzyskać u kierownika projektu prof. dr hab. Krzysztofa Murawskiego (tel. 81 537 61 98, E-mail. krzysztof.murawski@poczta.umcs.lublin.pl

Stypendium zostanie przyznane na podstawie decyzji Komisji konkursowej. Lista rankingowa zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną. W ramach postepowania konkursowego zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów jak również prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub jego unieważnienia.

W przypadku, gdy wybrany kandydat/wybrana kandydatka odmówi przyjęcia stypendium, będzie ono przyznane drugiej w kolejności osobie na liście.

 

 

 

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Lipczyńska
  Data dodania
  7 stycznia 2021