Stypendium im. Aleksandra von Humboldta - do 30.09.2020

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków w naborze na Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych niemieckich uczonych, którzy planują pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Od 15 czerwca do 30 września 2020 r. kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 euro miesięcznie.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium.

Źródło: www.fnp.org.pl


Centrum Współpracy Międzynarodowej

Rektorat, pokój 1207, 1308  
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58, 52-20
e-mail: cwm@umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    9 lipca 2020