Studia podyplomowe w zakresie fizyki

W Instytucie  Fizyki UMCS od szeregu lat są regularnie prowadzone studia podyplomowe w zakresie fizyki. Studia umo­­żliwiają osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne zdobycie kwali­fi­kacji mery­torycznych do naucza­nia fizyki w szkołach podstawowych (wcześniej gimnazjach) i szkołach średnich (ponadpodstawowych). Przyjmujemy na nie absolwentów studiów wyższych magisterskich z grupy kierunków matematyczno-przyrodniczych bądź technicznych. Zwykle są to czynni nauczyciele, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu.

Studia trwają trzy semestry, a ich program obejmuje 375 godzin zajęć na uczelni oraz 60 godzin praktyki w szkole. Został on ukształtowany w trakcie wieloletniej praktyki i bywał czasami modyfikowany, aby każdorazowo spełniać wymogi aktualnego rozporządzenia ministerialnego ustalającego standardy kształcenia nauczycieli. Od wielu miesięcy w Polsce są prowadzone prace nad stworzeniem nowego modelu przygotowywania do zawodu nauczyciela, ale w tym momencie nie wiadomo jeszcze, jak będzie on konkretnie wyglądał. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące tej kwestii, przygotowywane w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, ma być opublikowane do końca kwietnia bieżącego roku i będzie obowiązywać od początku roku akademickiego 2019/2020.

Ze względu na liczne zapytania osób zainteresowanych podjęciem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z fizyki, zdecydowaliśmy się nie czekać na nowe regulacje i otworzyć rekrutację na kolejną edycję, tak aby zajęcia mogły rozpocząć się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. Jeśli zgłosi się odpowiednio duża grupa kandydatów, to już wkrótce będą oni mogli rozpocząć studia mając gwarancję, że odbywają się one w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami.


Krótki opis studiów

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    7 lutego 2019