Studenci ze SKN Informatyki realizują innowacyjne projekty!

Z dumą informujemy, iż studentki oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Informatyki realizują dwa projekty:

 • Trójwymiarowa kostka zbudowana z diod LED, zwanego jako „LED Cube”

Powyższy projekt zakłada stworzenie kontrukcji, któa pozwala na wyświetlanie obrazu w trzech wymiarach. Dzięki swoim gabarytom i efektownemu wyglądowi, doskonale nadaje się do prezentacji podczas wydarzeń o charakterze promocyjnym i popularnonaukowym oraz w trakcie inicjatyw i konferencji naukowych. Realizacja tego projektu może przynieść korzyści względem działań promujących Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

 • Badanie wydajności protokołów LoRa i MQTT w oparciu o wielopowierzchniową sieć czujników klimatycznych – przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 17 sierpnia 2023 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Ten projekt ma na celu ocenę skuteczności, opłacalności oraz możliwości wykorzystania tej technologii na skalę przemysłową. Wśród korzyści projektu należy wskazać na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracowników, bowiem dane z sieci czujników pomogą w optymalizacji warunków pracy, co może znacząco zwiększyć produktywność i zmniejszyć ryzyko wypadków. Inną korzyścią jest oszczędność kosztów w zakresie efektywności systemów kontroli klimatu, które oparte na danych pomogą obniżyć zużycie energii i zapobiec kosztownym incydentom związanym z nieodpowiednimi warunkami pracy. Ponadto wykorzystanie tejże technologii może mieć niebagatelny wpływ na dostęp do danych w czasie rzeczywistym - decydenci będą mogli podejmować informowane decyzje na podstawie bieżących danych o warunkach środowiskowych. Technologię cechuje także uniwersalne zastosowanie jej w różnych sektorach, m.in. w przemyśle, budownictwie i rolnictwie.

Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Strona internetowa z danymi będzie zgodna z wytycznymi WCAG, a prezentacja danych będzie zróżnicowana, obejmując formaty wizualne i tekstowe.

 

  Aktualności

  Autor
  Marta Kostrzewa
  Data dodania
  15 maja 2024