Studenci OSTATNIEGO ROKU studiów!

Drogie Studentki,

Drodzy Studenci,


Wasza koleżanka, studentka Wydziału Filozofii i Socjologii przeprowadza ankietę we współpracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Realizuje temat w ramach pracy dyplomowej: „Plany migracyjne studentów kończących studia w Lublinie”.

Niezbędnym jest wasz głos, którego możecie udzielić w ankiecie:

https://www.webankieta.pl/ankieta/723562/plany-migracyjne-studentow-konczacych-studia-wlublinie.html

Miasto świadome potencjału i potrzeby podejmowania działań w ścisłej współpracy z lubelskim środowiskiem akademickim od kilku lat udostępnia proponowane tematy prac dyplomowych, których celem jest zainteresowanie studentów szeroko rozumianym rozwojem Lublina.

Wyniki uzyskane w ramach pracy dyplomowej umożliwią pracownikom Urzędu Miasta Lublin nakreślenie kierunków dalszych działań w ramach projektów „Study in Lublin” oraz „Studiuj w Lublinie” w nowej perspektywie strategicznej do 2030 roku. Głównym celem ww. projektów, realizowanych od wielu lat w partnerstwie ze wszystkimi lubelskimi uczelniami, jest zainteresowanie studiowaniem w Lublinie kandydatów na studia z Polski oraz z zagranicy.

    Aktualności

    Data dodania
    7 kwietnia 2022