Sprawozdanie z działalności Zakładów w roku 2013 - Instytut Fizyki UMCS

Przygotowanie w wersji elektronicznej sprawozdania z działalności Zakładu w roku 2013.

Szanowni Kierownicy Zakładów,

Uprzejmie proszę o przygotowanie w wersji elektronicznej sprawozdania z działalności Zakładu w roku 2013. Proszę o wypełnienia załączników: I.1, II.1, III.2, III.3, III.4, III.8a. III.8b, III.9, III.10, III.11, III.12 i III.15.
Kierownika Studium Doktoranckiego prosze o wypełnienie załącznika II.1.a.
W załączniku I.1 prosze wpisać zadania, które były realizowane. Dokładne sformułowanie zaplanowanych do wykonania zadań znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Prosze wybrać swoje zadania.

Formularze załączników w formie elektronicznej znajdują się na stronie: http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1835.
Prosze o przesłanie sprawozdania w formie elektronicznej do 24.01.2014.

M. Budzyński

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2014