Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów oraz z kierownikami Katedr Instytutu Fizyki

Zapraszamy wszystkich studentów kierunków Fizyka, Fizyka Techniczna, Inżynieria Nowoczesnych Materiałów oraz zainteresowanych pracowników i doktorantów na spotkanie z przedstawicielami Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów oraz z kierownikami Katedr Instytutu Fizyki. Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 marca w Auli IF im. St. Ziemeckiego o godzinie 11.15.

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów:

  • jest koordynatorem Krajowego Klastra Kluczowego – Klastra Fotoniki i Światłowodów, w którym zrzeszony jest również UMCS oraz ponad 50 innych podmiotów gospodarczych i naukowych;
  • jest członkiem: European Photonics Industry Consortium (EPIC), Europejskiej Platformy Technologicznej Photonics21, Związku Pracodawców Klastry Polskie;
  • zostało nagrodzone statuetką 100% Polski Produkt przez tygodnik ‘Do Rzeczy’ oraz Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2021;
  • realizuje liczne projekty we współpracy z największymi partnerami polskimi i zagranicznymi.

Centrum od lat współpracuje z Pracownią Technologii Światłowodów UMCS przy realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć, a od dwóch lat systematycznie przyjmuje na praktyki studentów z Instytutu Fizyki UMCS. Podczas spotkania, pracownicy Centrum opowiedzą o swojej działalności oraz o potencjale polskich rozwiązań światłowodowych, przekażą studentom rady i wskazówki dotyczące dalszej ścieżki kariery, a także zaproszą studentów na praktyki.

Bezpośrednio po spotkaniu z przedstawicielami Centrum odbędzie się spotkanie z kierownikami lub delegatami Katedr Instytutu Fizyki. Spotkanie będzie poświęcone prezentacji tematyki badań realizowanych w Katedrach oraz przedstawieniu aktualnej oferty tematów prac dyplomowych i magisterskich, proponowanych do realizacji w poszczególnych Katedrach.

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja Instytutu Fizyki UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2022