Spotkanie z firmą Asseco Data Systems na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

W dniu 27.10.2021 r. o godz. 10:00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się spotkanie studentów i przedstawicieli władz Wydziału z firmą Asseco Data Systems. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej: stacjonarnie w Auli Instytutu Informatyki UMCS oraz w formie transmisji online.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy Asseco Data Systems: wiceprezes zarządu Pan Daniel Lala, dyrektor IT Pan Jerzy Tunin, HR Business Partner Pani Karolina Szykuła. Uniwersytet reprezentowała Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Pani dr hab. Beata Bylina oraz Dyrektor Instytutu Informatyki Pan dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS.

Spotkanie rozpoczęła Pani Prodziekan dr hab. Beata Bylina, witając zebranych i przedstawiając zaproszonych gości. Spotkanie było podzielone na trzy główne części. Jako pierwszy głos zajął wiceprezes zarządu firmy Pan Daniel Lala, który przedstawił grupę Asseco i jej plany rozwoju na Lubelszczyźnie. Zwrócił szczególną uwagę na fakt, że grupa Asseco to polska firma pochodząca z Rzeszowa z 30-letnim stażem i międzynarodowym zasięgiem. Następnie Dyrektor IT Pan Jerzy Tunin podczas bardzo interesującego i merytorycznego wykładu „Ewolucja architektury systemów IT” omówił wykorzystywane w firmie technologie, metodykę pracy oraz praktyczne aspekty budowy architektury systemów informatycznych. Studenci z zaciekawieniem słuchali rozważań m.in. o specyfikacji pracy w dużej firmie, jak również o wdrożeniu osób stawiających pierwsze kroki w firmie. Na koniec Pani Karolina Szykuła, HR Business Partner, omówiła proces rekrutacji, w tym trzy możliwe ścieżki rozwoju: otwarta rekrutacja, program Asseco Development Start oraz program stażowy. Przedstawione były szczegóły tych programów, ich ramy czasowe, korzyści dla studentów, kluczowe kompetencje i kryteria wyboru brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Szczegóły dotyczące możliwości staży i praktyk można odnaleźć na stronie https://kariera.assecods.pl/.

Poza wspomnianymi wyżej specjalistami firmy Asseco oraz władz Uniwersytetu, swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin oraz liczne grono studentów, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W tym samym czasie transmisję oglądało 65 osób.

Materiał z nagranym spotkaniem

Asseco Data Systems (DS) jest częścią Grupy Asseco – polskiego giganta IT z 30-letnim doświadczeniem o międzynarodowej skali działania, mających sieć firm działających w ponad 60 krajach na całym świecie. Grupa Asseco, zatrudniająca ponad 27 tys. specjalistów, jest piątym największym dostawcą usług informatycznych w Europie i największym producentem oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Asseco DS produkuje i rozwija oprogramowanie, m.in. dla sektora leasingowego oraz samorządów, dostarcza infrastrukturę informatyczną, rozwiązania dla inteligentnych miast i budynków oraz specjalizuje się w usługach bezpieczeństwa i zaufania danych.

Autor: dr Aneta Wróblewska

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    29 października 2021