Spotkanie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki /18.11.2021 r./

W dniu 18.11.2021 r. o godz. 10:00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się spotkanie studentów i przedstawicieli władz Wydziału z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI). Spotkanie pt. #CYFRYZACJATOFRAJDA odbyło się w formie hybrydowej: stacjonarnie w Auli 105 Instytutu Informatyki UMCS (budynek D) oraz w postaci transmisji online.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centralnego Ośrodka Informatyki: Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Pan Przemysław Koch, Zastępca Dyrektora Pan Hubert Gniadowicz,  Dyrektor Departamentu Produkcji Oprogramowania Pan Marcin Kubarek, Kierownik Zespołu Deweloperskiego Pan Krzysztof Dębowski oraz Kierownik Zespołu Analiz IT Pan Łukasz Basiak. Uniwersytet reprezentowała Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Pani dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS, Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Pani dr hab. Beata Bylina oraz Dyrektor Instytutu Informatyki Pan dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS. Poza wspomnianymi wyżej specjalistami firmy oraz władzami naszego Wydziału, obecne było liczne (ok 50 osób) grono studentów, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W tym samym czasie transmisję oglądało ponad 60 osób.

Spotkanie rozpoczęła Pani Prodziekan dr hab. Beata Bylina, witając zebranych gości oraz studentów. Następnie Pani Dziekan dr hab. Monika Budzyńska oraz dr hab. Przemysław Stpiczyński opowiedzieli o strukturze Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Instytutu Informatyki, wyrażając przekonanie o nawiązaniu owocnej współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Prezentacja Centralnego Ośrodka Informatyki podzielona została na trzy główne części. W pierwszej części Pan Dyrektor COI Przemysław Koch wprowadził słuchaczy w temat możliwej współpracy i możliwości kariery, podkreślając rolę kierunków ścisłych w rozwoju technologicznym. Zastępca Dyrektora Pan Hubert Gniadowicz zaprezentował strukturę spotkania i jego kluczowe elementy oraz przedstawił firmę i ogólny zakres jej działalności. Pan Marcin Kubarek omówił krótko projekty realizowane przez Ośrodek oraz ich podział na ewidencje i rejestry państwowe (np. Profil Zaufany, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Rejestr PESEL, eDowód czy ePUAP) oraz usługi cyfrowe dla obywateli (np. Skrzynka GOV, Zgłoszenie Urodzenia Dziecka). Przedstawił również wykorzystywane w firmie technologie i nowoczesną architekturę,  podkreślając przy tym ich wysoką wydajność oraz dostępność. Następnie Pan Krzysztof Dębowski opowiedział o tym, jak wygląda praca w zespołach, dobór wykonywanych projektów oraz możliwości szkoleń.

W drugiej części Pan Łukasz Basiak zaproponował możliwości praktyk w Centralnym Ośrodku Informatyki i omówił dokładnie poszczególne etapy rekrutacji, przebieg oraz ramy czasowe praktyk. Praktyki miałyby charakter wyzwania (ang. hackthon), w którym praktykanci otrzymują zadanie do wykonania w zespołach wraz ze wsparciem merytorycznym ze strony mentora, szkoleniami oraz możliwością pracy w zespołach. Pan Krzysztof Dębowski przedstawił przykładowe tematy, które mogą pojawić się w programie praktyk. W trakcie wystąpienia eksperci rozwiali pojawiające się wątpliwości, odpowiadając na pojawiające się pytania. Szczegóły dotyczące możliwości praktyk można odnaleźć na stronie www.coi.gov.pl, zaś ewentualne pytania można kierować na e-mail: praktyki.pytania@coi.gov.pl.

Jako ostatni wystąpił Pan Krzysztof Dębowski, rozpoczynając od przedstawienia pokrótce swojej ścieżki kariery w COI. Podczas bardzo interesującego i merytorycznego wykładu pt. „Połączenie między aplikacjami frontend i backend” opowiedział, w jaki sposób, na podstawie technologii używanych w Ośrodku, tworzone są aplikacje i jak wygląda od strony praktycznej połączenie między aplikacjami frontend i backend.

Materiał z nagranym spotkaniem

Po spotkaniu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki zaproszeni goście spotkali się z władzami rektorskimi uczelni, w celu podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Informatyki a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Dodatkowe informacje o podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Informatyki a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej

Autor: dr Aneta Wróblewska

Fot. Bartosz Proll

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    22 listopada 2021