Spotkanie Starostów i Przedstawicieli Samorządów Wydziałowych w sprawie ABSOLUTORIÓW 2017

Fundacja Absolwentów UMCS serdecznie zaprasza Starostów ostatnich lat studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I-ego i II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie) oraz Przedstawicieli Samorządów Wydziałowych na spotkanie dotyczące organizacji uroczystego zakończenia studiów pod nazwą „Absolutoria 2017”.

Udział w spotkaniu weźmie Pani Prorektor ds. Studenckich,  prof. Urszula Bobryk, która objęła patronat nad uroczystościami absolutoryjnymi UMCS.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 28 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 w sali Rady Wydziału Humanistycznego (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin). 

Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów na stronie www.faumcs.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2017