Spotkanie dla studentów i studentów doktorantów Wydziału z przedstawicielem Nanynag Technological University w Singapurze - 1.12.2014 r.

Zapraszamy na spotkanie z prof. Tomaszem Paterkiem z Nanynag Technological University w Singapurze, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej nr 217 Instytutu Informatyki UMCS (II p., nowy budynek Instytutu Informatyki UMCS).

W dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej nr 217 Instytutu Informatyki UMCS (II p., nowy budynek Instytutu Informatyki UMCS) odbędzie się spotkanie z przestawicielem Division of Physics and Applied Physics, School of Physical and Mathematical Sciences, Nanynag Technological University, Singapore and Centre for Quantum Technologies, National University of Singapore - prof. Tomaszem Paterkiem - absolwentem naszego Wydziału.

Tytuł spotkania: "Physics research and studies at Singapore’s NTU"

Abstract: This talk will be devoted to physics research and facilities at Nanyang Technological University (NTU) in Singapore and stipends it offers to undergraduate students (internships) and PhD students. I hope this will be of interest to faculty members who would like to collaborate with Singapore's scientists as well as students who would like to pursue their postgraduate career at NTU.
 
Językiem spotkania i prelekcji będzie język polski.
 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, a w szczególności studentów i studentów doktorantów naszego Wydziału oraz Wydziału Chemii UMCS.

Po wykładzie prof. Paterka zostanie podpisana umowa o współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Oddziałem Fizyki i Fizyki Stosowanej Technologicznego Uniwesytetu Nanyang w Singapurze, reprezentowanym przez prof. Phan Anh Tuan a pełnomocnikiem Rektora UMCS ds. studiów anglojęzycznych, prof. Krzysztofem Pomorskim. Umowa ta przewiduje między innymi możliwość kontynuacji studiów na NTU przez absolwentów kierunku Science and Technology i innych kierunków ścisłych. Nasi studenci, po przejściu wstępnej preselekcji na UMCS, będą mogli podjąć dalsze studia II lub III stopnia na kierunku Fizyka i Fizyka Stosowana w NTU. Ponadto NTU ofiarowuje stypendia doktorskie dla dwóch najlepszych kandydatów.
 
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2014