Show demonstracyjne „Plac zabaw Fizyka”

Na nasz Wydział stopniowo wracają zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od 2014 roku prowadzona jest akcja „Młodzi odkrywcy” dedykowana dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W poniedziałek 06.06.2022 od godz. 9:00 do 14:00 w Auli Fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie gościć będziemy około 600 dzieci, które obejrzą pokaz zatytułowany „Plac zabaw Fizyka”. Pokaz poprowadzą dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS i dr Marek Gorgol, przy wsparciu członków Koła Naukowego Studentów Fizyki. Organizatorami wydarzenia są Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2022