Seminarium Katedry Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS - 25.11.2014 r.

W dniu 25 listopada 2014 r. w godz. 10.15 – 12.00, sala seminaryjna KFT IF UMCS nr 341, (III p., budynek Starej Fizyki), dr hab. Michał Kowal (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) przedstawi referat pt. "Candidates for Ground State Superheavy High-K Isomers".

    Aktualności

    Data dodania
    21 listopada 2014